MOČÁL

Soubor krátkých povídek z období před rokem 1989. Trochu někdy až londonovsky drsněji laděné příběhy z lesáckého prostředí jsou zde vyvažovány citovější polohou v rodinných vztazích, konfrontovaných překážkami, které našim protagonistům nastražilo do cesty totalitní prostředí.​

 

Vydáno zatím vlastním nákladem v omezené sérii. Vytiskl Papír a Tisk Brno.

Knížku nabízím k oficiálnímu vydání nakladatelství , které o ni projeví zájem.
Počet stran 170, cena 120,- Kč

 

Ukázka z povídky:
   ,,Když pak zase otevřel oči, zjistil, že je po dešti. Nateklý obličej  ho svědil po komářím hodování a měl jej nepříjemně lepkavě vlhký. Z bezprostřední blízkosti cítil pach psího dechu a bylo mu z něj nevolno. Zvedl se na lokti

a druhou rukou se začal zbavovat vtíravé péče své malé samaritánky. Vyskakovala na něj samou radostí, ječela jako pominutá  a energicky přitom tloukla proutkem do mokrého listí až to pleskalo.

   ,,Nech toho, tak už dost," bránil se Pepa a zároveň pátral očima kolem sebe. Zasmál se, když opodál na zami postřehl na spadaném listí stopy krátkého boje. Liška ležela vedle něj , byla jen trochu pocuchaná na krku.

   Namáhavě vstal a pokusil se o několik kroků. Šlo to. Z kapsy vysoukal kus sisálového provázku a svázal jím lišce zadní běhy. Úlovek si pak zavěsil za hlaveň své poničené zbraně.

   ,,Jdeme, Darino, hledej prasátko!"​​​

 

MÁM STRACH, ŽE OPRÝSKÁ SLUNCE (​2. vydání)
 

Návrh na druhé, doplněné vydání příběhu obyčejné rodiny z minulé éry, tentokrát s ilustracemi Zdeňka Štipla. Jsou to samostatné kolorované perokresby, doplňující svým humorným nadhledem atmosféru doby.
 

V současné době hledáme pro toto druhé vydání vhodného nakladatele.

 

Ukázka z knihy:​​

  Na ​spršku připravených otázek nedokázal nepřipravený  ​​pár přiměřeně reagovat. Často na sebe jenom mlčky zírali,  nebo jen zmateně krčili rameny.

  ,,Vy přece pane Zemane pocházíte z rodiny venkovských boháčů. Proč jste se tedy chtěl pod pláštíkem veřejného zájmu zmocnit ještě dalšího majetku na úkor těch, kteří chtěli na půdě pracovat ve společném družstevním vlastnictví?"

   ​​,,​​T​​ak to nebylo, chtěli jsme jen normálně žít."

   ,,Co jste odtud převáželi do Vohančic v nákladních autech? C​o ​t​o bylo za materiál?​​"​

   ,,Pár věcí​​,​ hader, obilí na setí..., nic." Zeman nechápal. ​

  ,,Měli jsme tři malé děti, propánakrále, nemohli jsme odejít úplně bez ničeho!" I Jiřka ztrácela klid.​​​​​ 

 ,,Vy paní Zemanová také zrovna nepocházíte z chudých dělnických poměrů​​​​​. V​aše ​rodina vlastnila pohostinství v Brankách u Valašského Meziříčí, že ano. Váš otec využil politické nestability ​​a b​eze ​s​topy zmizel i s nakradeným kapitálem na Slovensko."

MÁM STRACH, ŽE OPRÝSKÁ SLUNCE
 

​Kniha poprvé vyšla v nakladatelství ALBERT Boskovice v r. 2010 nákladem pouhých 300 kusů. Stalo se to právě v období, kdy ministerstvo kultury začalo z důvodu úspor rušit přislíbené granty a některé již schválené tituly se tak vůbec nedočkaly svého vydání. Nám se podařilo za přispění přátel a široké rodiny dát něco peněz dohromady a tak se úmysl nakonec podařilo dovést do konce alespoň pro zájemce z blízkého okolí. ​

 

Kniha je dnes téměř vyprodána, proto jsme připravili její druhé vydání, viz výše.​

 

​Ukázka z knihy:

    Tomáš nasadil vážnější výraz.

   ,,Popravdě řečeno, já s nimi nemám zase až tak extra drastické zkušenosti. Rodiče možná nějaké ano, ale fakt je ten, že z mé rodiny doposud nikoho nezabili ani neuvěznili, máme jen jednoho pétépáka. Pořád se nám ale nenápadně pletou do života. Sice jenom tak jakoby zpovzdálí, ale běda, když vystrčíš nos víc, než dovolí napnuté vodítko."

   ,,Mně úplně zničili rodinu," řekl Viktor a oči mu zaplály.

   ,,Víš, co ty kurvy estébáci dělali s mým otcem? Bydleli jsme ještě v okrajové části Brna
a fotr tam pomohl jednomu klukovi zdrhnout za kopečky. Sehnal mu jen nějaké mapy
a šilinky a možná i nějaký kontakt na chlápka ve Vídni, ale to už se přesně neví. Kvůli tomu ho zavezli až k Macoše na horní můstek, uvázali mu kolem kotníků lano a spouštěli ho dolů, aby řekl jakési jméno. Řekl, neřekl, se neví taky, ale trápili ho i jinak a stejně skončil nakonec v Jáchymově na uranu."​​​​​​

   ,,Nafurt?"

   ,,Samozřejmě. Umřel tam na totální vyčerpání a podchlazení. Ve dvaapadesátém. Já šel akorát do školy."

VE JMÉNU KALICHA, I KŘÍŽE
 

Útlá knížka, která vznikla z podkladů diplomové práce pana Václava Hampla​, k​dyž studoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity  Palackého v Olomouci. V této práci se věnoval náboženským nepokojům na šumpersku v r. 1921. ​​​​ Dramatický příběh je jakousi rekonstrukcí skutečných událostí té doby. Vyšla vl​astním nákladem​ pouz​e ve velmi omezeném počtu. 

  

Ukázka:​

    Emílie Večeřová, číhající u bočního vchodu se jenom tetelila nedočkavostí, jak katolíky ztrestat. Byla plná nepochopitelné zášti proti každému, kdo nesdílel její přesvědčení.

   ,,Me vás tade necháme scipnót!"Kostel byl znovu uzavřen, až když dorazilo četnictvo
a obsadilo i ostatní vchody. Útočníci museli teď  z moci úřední neprodleně vyklidit svá stanoviště a zrušit veškeré nashromážděné zásoby kamení.

   ,,Římani take majó kameně - aji hole... v kostele," namítali.

   Velitel četnictva tedy nařídil prohlídku.

KANTILA
 

Publikace věnovaná čtyřicátému výročí založení Komorního smíšeného sboru ve Křtinách
u Brna. ​Celým ​​svým názvem ,,Kantila snů a skutečností na 63 způsobů", napovídá záměr autora, shromáždit kromě její historie, též co nejvíce vzpomínek dřívějších i současných sboristů, na jejich dojmy a postřehy​ ze zkoušek a koncertů,​ či​​ zážitků z cest po Evropě.​​​

Kniha je kolektivním dílem, vyšla spoluautorsky vlastním nákladem pro potřebu sboru a za účelem jeho propagace.

​​

Ukázka z textu:​

  Když jsme v Athénách scházeli z Akropole, klekla kameramanovi kamera a režisér Ján Roháč prohlásil:

   ,,Nafoť to, já to potom rozpohybuju."

Fajn. Takže jsme s toho kopce slézali půl hodiny systémem zvednout nohu cvak, ​položit nohu cvak.

   Tak vyplácali tři filmy a nakonec to do pořadu stejně nedali. Kdyby se mně tam Roháč zeptal, řekl bych mu hned, že z toho nic nebude...

NEJSTARŠÍ OVOCNÉ STROMY v Rudici

Publikace na objednávku. Vzešla z požadavku, aby obec Rudice na blanensku poskytla materiál do programu Evropského sociálního fondu. Byl vybrán projekt ,,Ovocné dřeviny jako dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině", který garantovala Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

 

Práce je výsledkem dvousemestrálního výukového kurzu na Zahradnické fakultě v Lednici. Existuje ve třech exemplářích. Jeden vlastní OÚ Rudice, druhý je majetkem autora, a třetí slouží Zahradnické fakultě jako pomůcka pro studenty.

​​​PODVR​ŽENÝ
 

Příběh jedné nešťastné rodiny, na níž se rozhodujícím způsobem podepsala totalitní
zvůle minulé éry.​ Událost, jejíž základ tvoří přímé vyprávění skutečné ​účastnice​​​ je pravdivá​​, pouze jména a názvy si autor dovolil fiktivní.

 

Vydáno zatím vlastním nákladem v omezené sérii. Vytiskl Papír a Tisk Brno.
K​nížku nabízím k oficiálnímu vydání nakladatelství, které o ni projeví zájem.
Počet stran 164, cena 120,- Kč

 

Ukázka z textu:  

   ,,Představte si, že ten vyšetřovatel, ten advokát, či co to byl zač, na Bedřicha vyjel tak,
že jsme z něj oba zůstali úplně paf. Seděli jsme takhle přes stůl ​​naproti němu - když on najednou Bedřichovi vlepil do očí takovou nehoráznost, že jsme v první chvíli mysleli, že
je to jakýsi neomalený žert:

   "A vy si doopravdy myslíte a můžete si tím být stoprocentně jistý, že zrovna

vy máte pravého biologického otce?"  Bedřich na něj po tom prvním šoku okamžitě skočil, ale už tam byli ti jejich pacholci a odvedli ho na chodbu. Naštěstí. Mohli mu ještě ke všemu přišít útok na veřejného činitele."​

KNIHY​